Výsledky 25 ročného šľachtenia sliviek v Giesenheime

Výsledky 25 ročného šľachtenia sliviek v Giesenheime

Výskumný ústav v nemeckom Geisenheime sa zaoberal technologickou, pomologickou a šľachtiteľskou činnosťou u sliviek Prunus domestica už od roku 1978. Vedúcim úseku ovocinárstva je prof. Dr. Helmut Jacob. Výsledkom existencie šľachtiteľského programu sliviek Výskumného ústavu v Geisenheime je v súčasnej dobe prezentácia 14 odrôd.

Šľachtiteľské ciele: 

Medzi jeho šľachtiteľské ciele patria predovšetkým:
a, kvalitné zlepšenie trhových odrôd v zrelostných skupinách: 1. veľmi skoro dozrievajúce (jún, júl)
2. skoro dozrievajúce (júl, august)
3. stredne až neskoro dozrievajúce (august, september)
4. neskoro dozrievajúce (september, október)
b, vhodnosť plodov sliviek pre jednotlivé druhy trhového ohodnotenia: čerstvé plody, skladovateľné plody, spracovanie (destilácia, sušenie, šťavy, mušty a marmelády)
c, odolnosť voči klimatickým podmienkam
d, odolnosť k chorobám – zameranie hlavne na odolnosť voči šarke sliviek (Plum pox virus)
e. zlepšenie špeciálnych slív, sliviek a mirabeliek pre vytvorenie špecifických lokálnych produktov.

Požiadavky trhu

Pre trh je veľmi dôležitým kritériom veľkosť plodu nad 50g, preto sú odrody sliviek dosahujúce túto veľkosť plodov označované jednotným priezviskom Plus. Všetky vyšľachtené odrody majú národnú či úniovú právnu ochranu.
Väčšina odrôd z Geisenheimu je v overovacej pokusnej výsadbe v ovocnej škôlke Fytos Plzeň, či u ich zmluvných partnerov - ovocinárstvo v poloprevádzkových pokusoch, ale ešte sa v ČR nerozmnožuje. Zatiaľ jedinou množenou odrodou je v ČR ,,Tophit Plus®“.
(Pozn. Článok pochádza z roku 2004)

Perspektívne odrody pre naše podmienky

Už k starším, ale u nás málo známym odrodám patria Top® , Topper® alebo Topking®. 

topper
Topper

Tophit Plus® je kríženec odrôd Čačanská najbolja x President. Odroda je známa vďaka práci VŠÚO Holovousy. Je zatiaľ jedinou odrodou z Geisenheimu množená v ČR. Má veľmi veľké, oceľové modré plody, s bielo-žltou až žltou dužinou, dobre oddeliteľnou od kôstky. Plody sú dobré, harmonickej chuti, pevné, neopadávajú. Je tolerantná voči šarke sliviek, dozrieva v druhej polovici septembra, je málo citlivá na choroby, v plodnosti nealternuje. Hmotnosť plodu dosahuje až 70g. Má stredne vysoký obsah cukru 17,5% Brix, 70°Ochsle. 

tophit
Tophit

Topfive® je kríženec odrôd Čačanská najbolja x Buhlerova. Dozrieva koncom júla až začiatkom septembra, krátko pred odrodou Čačanská lepotica. Priemerná hmotnosť plodov je 31g. Stredne silne rastúci strom nealternuje, plody neopadávajú, farba plodov je v plnej zrelosti tmavo modrá, dužina pevná, bielo-žltá, šťavnatá. Cukornatosť dosahuje 18 %Brix, 70° Ochsle. Je tolerantná voči šarke sliviek. 

topfive
Topfive

Topstar Plus® vznikla krížením odrôd Ersingenská x Čačanská najbolja. Veľmi úrodná odroda, dozrieva krátko po odrode Čačanská lepotica, rodí na jednoročnom dreve. Dužina je zelenožltá, veľmi chutná, dobre oddeliteľná od kôstky. Odroda je tolerantná voči šarke sliviek a veľmi odolná voči ďalším chorobám (napr. monilióze a i.) Hmotnosť plodu je približne 55g, cukornatosť 18% Brix, 73°Ochsle. 

topstar
Topstar

Topgigant Plus® vznikol krížením odrôd Čačanská najbolja x President, má veľmi veľké plody (hmotnosť až 100g!). Strom je čiastočne samoopelivý, pri preplodení (nadúrode) môže dôjsť k alternácii plodnosti. Plody sú dobrej chuti, neopadávajú, majú dlhú zberovú periódu. Odroda je tolerantná voči šarke sliviek, dozrieva v auguste. 

topgigant
Topgigant

Top 2000® je podobná odrode Top, vznikol krížením odrôd Stanley x NN. Patrí medzi stredne veľké odrody, plod má modrú farbu s hmotnosťou približne 35g. Nemá už nevýhodu odrody Top – časté nalomenie špičky kôstky. Top 2000® má sladkú chuť, aromatickú, dobrú vnútornú kvalitu, cukornatosť 19% Brix, 77° Ochsle. Vďaka týmto parametrom sa javí ako veľmi vhodná na pálenie. Je tolerantná voči šarke sliviek. 


Top 2000

Topend Plus® je veľkoplodá, veľmi neskoro dozrievajúca odroda. Vznikla krížením odrôd Čačanská najbolja x Valor. Priemerná hmotnosť oceľovo modrých plodov je 66g. Nealternuje. Dužina je svetlo žltá, pevná, šťavnatá, dobre oddeliteľná od kôstky. Dozrieva začiatkom októbra, je vhodná do veľmi teplých polôh. Plody sú veľmi dobre a dlho skladovateľné. Cukornatosť dosahuje 20%Brix. Je tolerantná voči šarke sliviek. 

Bellamira® je veľkoplodá, neskoro dozrievajúca mirabelka (označenie P34-56-1994), vznikla krížením odrôd Čačanská najbolja x Mirabelka Nancyská. Rast má stredne silný, plodnosť je skorá, veľmi vysoká. Nealternuje, vyznačuje sa dlhou zberovou periódou. Aromatické plody o hmotnosti asi 18g nepadajú a sú veľmi vhodné na pálenie, či ako stolové ovocie. Cukornatosť dosahuje 23% Brix, 98° Ochsle. Je tolerantná k šarke sliviek. 

Mirragrande® je veľkoplodá (hmotnosť asi 16g) silne rastúca, neskoro dozrievajúca samoopelivá mirabelka. Dozrieva 20 dní po odrode Mirabelka Nancyská. Vznikla krížením odrôd Herrenhauser Mirabelle x Gelbe Zwetsche. Niekedy sú plody s červenými škvrnami. Cukornatosť dosahuje 23% Brix, 98°Ochsle. Má dlhú dobu zberu a je tolerantná k šarke sliviek. 

Rheingold® vznikla krížením odrôd President x Severn Gross. Táto žltá veľká slivka s pevnou dužinou je slabo rastúca, samoopelivá, s cukornatosťou 15,7% Brix. Je vhodná na spracovanie na kompóty a tiež k priamej konzumácii. Neopadáva, je tolerantná voči šarke sliviek. 

rheingold
Rheingold

Posledné novinky
Medzi najnovšie odrody Prof. Dr. Jacoba patria napr. odrody Topfirst®, Toptaste®, Topimmun®. 

Topfirst® vznikol krížením odrôd Čačanská najbolja x Ruth Gerstetter. Má dostatočné veľké modré aromatické plody o hmotnosti 40g. Dužina je žltá, šťavnatá, dobre oddeliteľná od kôstky, má dobrú chuť. Rast je stredne silný, odroda nastupuje skoro do plodnosti, nealternuje. Cukornatosť dosahuje 13,5 % Brix, 55° Ochsle, je tolerantná k šarke sliviek. 


Topfirst (nezrelé plody)

Toptaste® pochádza z kríženia odrôd Valor x Domáca veľkoplodá. Táto stredne veľká až veľká modrá slivka má veľmi dobré chuťové vlastnosti a dlhú dobu zberu. Hmotnosť plodov dosahuje 36g. Dužina je žltá, šťavnatá, dobre oddeliteľná od kôstky. Plody sú aromatické, neopadávajú. Po prezretí má vynikajúce parametre pre pálenie – cukornatosť 22 až 32 % Brix, 90 – 130 ° Ochsle. Je tolerantná k šarke sliviek. 

toptaste
Toptaste

Niektoré uvedené odrody sú len prihlasované k právnej ochrane EÚ, preto možno očakávať ich uvedenie na trh v časovom horizonte niekoľko rokov. Každá odroda má svoje prednosti a nevýhody, preto je veľmi dôležité vybrať tie najvhodnejšie pre klimatické podmienky ČR. Po overení vlastností v domácich podmienkach budú vybrané odrody zaradené do licenčného množenia. Odrodovú skladbu na našom trhu obohatia odrody sliviek z Giesenheimu v priebehu niekoľkých rokov. 


Termíny dozrievania nových odrôd sliviek v porovnaní s niektorými starými odrodami.

Ing. Pavel Voráček, Fytos Plzeň