Obaľovač broskyňový a psota broskyňová

Obaľovač broskyňový a psota broskyňová

Obaľovač broskyňový (Cydia molesta) a psota broskyňová (Anarsia lineatella) patria medzi každoročne sa vyskytujúcich škodcov na broskyniach a nektarinkách. Ich škodlivosť je veľmi podobná. Škodia najmä vyžieraním dutiny mladých výhonkov smerom od vrcholu k báze, známa je však tiež červivosť plodov spôsobená týmito škodcami. Prezimujú v štádiu húseníc - dospelých v prípade obaľovača a mladých v prípade psoty. Tie sa v jarnom období kuklia, neskôr vylietajú a kladú vajíčka do vrcholov konárov. Títo škodcovia majú síce v priebehu roka niekedy až tri generácie, najškodlivejšia je však tá posledná, napádajúca plody najmä neskorších odrôd. Príznaky napadnutia na stromoch spoznáme pomerne jednoducho podľa charakteristických odumretých koncov mladých výhonov.

Ochrana sa vykonáva na základe signalizácie v období hromadného liahnutia húseníc. Vhodné prípravky sú Decis 25 Flow, Decis EW 50, Karate 2,5 WG, zo starých zásob môžete ešte použiť Sumithion Super a Zolone EC.

ALTERNATÍVA:
Jednoduchým opatrením je mechanické odstraňovanie napadnutých vrcholov letorastov. Toto treba vykonať čo najskôr, najlepšie hneď po zistení prvej generácie. Opatrením sa docieli výrazné zníženie populácie, čo má dopad aj na rozsah druhej a tretej generácie.