Bodruška hrušková

Bodruška hrušková

Bodruška hrušková (Janus compressus) je pravidelný škodca v ovocných sadoch a záhradách. Vyskytuje sa každoročne a takmer celoplošne v celej SR. Napadnutie týmto škodcom spoznáte podľa charakteristického uchychania a vädnutia koncov letorastov. Na rozhraní zdravej a zvädnutej časti sa nachádzajú drobné voľne viditeľné vpichy v podobe špirály. Vyliahnutá larva vyžiera vnútro výhonu, v ktorom aj prezimuje a na jar sa kuklí. Ochrana spočíva v čo najskoršom odstránení napadnutých koncov výhonov. Tento zásah sa dá spojiť aj so skorým letným rezom - napadnuté výhony s ktorými aj tak nepočítate môžete odstrániť rovno celé. Nezabudnite na odstránenie odrezaných častí - najlepšie spálením.
Škodca napáda aj jablone, preto odporúčame preventívne skontrolovať aj tie.