Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Ovocinárske spravodajstvo (Marketing ovoce 9/2008)

Ovocinárske spravodajstvo (Marketing ovoce 9/2008)

Zachovať pesticídy

Farmárske organizácie spolu s ESA (European Seed Association – semená) a European crop protection Association (ochrana rastlín), vyzvali predstaviteľov EÚ, aby nedovolili zákazy dosť veľkého počtu ochranných prostriedkov na ochranu rastlín. Rada má v nastávajúcich mesiacoch diskutovať ohľadne kritérií, podľa ktorých by boli zakázané všetky účinné látky, ktoré by mohli byť určitým rizikom pre zdravie ľudí či zvierat, alebo pre prostredie. Návrh je zatiaľ na zákaz okolo 200 produktov a ponechanie ďalších 400. Podľa zástupcov organizácií zákaz takéhoto množstva produktov povedie k tomu, že európske poľnohospodárstvo bude neudržateľné a zvýši sa opäť závislosť na dovozoch produktov, ktoré budú ošetrené podobnými látkami, ktoré budú v EÚ zakázané. Tiež pestovatelia ovocia majú obavy, že bez ochranných prostriedkov bude sektor odsúdený pomaly k zániku. K tomu aby sme mohli dodávať dostatok kvalitného ovocia, musíme mať potrebné ochranné prostriedky.

(Marketing ovoce 9/2008 (Ing.Matoušek, AKČR, Brusel) )


Európska komisia proti štandardom obchodných reťazcov

EK zostavuje pracovnú skupinu, ktorá má prezkúmať rôzne štandardy kvality používané obchodníkmi v Európe. Tieto štandardy majú niekoľko problematických aspektov. Nielenže zachádzajú ďalej jako predpisy EÚ, ale líšia sa v rôznych členských štátoch EÚ podľa obchodných reťazcov. Niekedy stanovujú kvalitatívne požiadavky na čerstvé produkty, predovšetkým maximálne limity reziduí (MRL) pre pesticídy v ovocí a zelenine. Pokiaľ sú požadované hodnoty noriem BRC, reťazcov Tesco a Carefour alebo noriem IFT či Global Gap nižšie (dosahujú hodnoty len 80 až 30% limitu Spoločenstva), poškodzuje to kredit Komisie, pretože to vyzerá tak, že limity Spoločenstva nie sú dostačujúce. Pritom MRL v predpisoch ES sú stanovené na vedeckých základoch a neplatí, že znížením limitu sa potravina stane bezpečnejšou. Paradoxné napríklad je, že potom čo „zelení“ vyhodnotili hladinu pesticídov v reťazcoch Aldi a Lidl jako o 30% nižšiu ako v iných reťazcoch, menovaným reťazcom zviazali ruky a tie boli dotlačené k zníženiu požadovaného limitu o 30% pod limit ES. Nezanedbateľné je, že aj v prípadoch kedy sú požiadavky obchodných noriem rovnaké jako požiadavky Spoločenstva, je vždy požadovaná separátna certifikácia, čo znamená viacnásobné náklady. Obchodné normy tiež komplikujú import z tretích krajín – znamenajú technickú prekážku z hľadiska WTO. Na druhej strane platí názor, že obchodníci si jako súkromné objekty môžu při nákupe tovaru klásť vlastné podmienky. Bez pochýb musia nastať problémy, pokiaľ by orgány Spoločenstva chceli kontrolovať nákupné praktiky súkromných obchodníkov.

(Marketing ovoce 9/2008 )