Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Ovocinárske semináre v ČR v roku 2008

Ovocinárske semináre v ČR v roku 2008

          Hradec Králové

          V dňoch 15. a 16. januára 2008 sa v Kultúrnom centre Aldis v Hradci Králové konali pod záštitou Ovocinárskej únie ČR a VŠÚO Holovousy Tradičné ovocinárske dni. Na seminári sa zišlo do 400 ovocinárov z Čiech, Moravy a Slovenska, ktorí využili túto pravidelnú možnosť načerpať nové informácie, vedomosti a stretnúť známych či obchodných partnerov. 
          Z prvého dňa nabitého prednáškami zaujala najmä prednáška tajomníka Ovocinárskej únie ČR Ing. Martina Ludvíka, kde uviedol prítomných do obrazu ohľadne integrovaných systémov, ktoré sú podľa odborníkov a vývoja svetových trendov jedinou štandardnou cestou produkcie ovocia do budúcnosti. Jedným z vrcholov dňa bola určite aj očakávaná prednáška Erica van der Hoeffa z Holandska venujúca sa téme výživy jabloní. Mňa osobne však paradoxne, pravdupovediac, nejako zvlášť nenadchla. Myslím, že aj v našich krajinách by sme našli odborníkov, ktorí by ju odprezentovali minimálne rovnako dobre a najmä priamejšie a zrozumiteľnejšie. Program tentoraz organizátori popri bežných prednáškach a firemných blokoch spestrili aj dvoma tematickými blokmi. Prvý deň to bol blok agroenviromentálnych opatrení zameraný na integrovanú produkciu, blok druhého dňa sa venoval ochrane rastlín. 
          Z programu druhého dňa zaujali najmä prednášky Ing. Dobiáša a Ing. Veverkovej v ktorej oboznámili publikum s reformou spoločnej organizácie trhu s ovocím a prednáška Ing. Blažeka ohľadne nových perspektívnych odrôd jabloní zo zahraničia. Pri tejto prednáške sme my, zástupcovia slovenskej ovocinárskej verejnosti, mohli iba ticho závidieť skvelé fungovanie výskumu v Českej republike, ktorej výsledkom sú práve aj takéto prezentácie. Z popoludňajšieho programu ma zaujalo tiež krátke vystúpenie Ing. Kostova z firmy Yara, v ktorom predstavil prítomným veľmi príjemnú publikáciu o výžive jadrovín, ktorú ich firma vydala a ktorú každý účastník seminára pri prezentácii obdržal.


          Skalský Dvůr
          V štandardne príjemnom prostredí horského hotela Skalský dvůr sa konal v dňoch 13. a 14. februára Ovocinársky seminár organizovaný Ovocinárskou úniou Moravy a Sliezka. Prítomných privítala úplne nová seminárna miestnosť nahradzujúca pôvodnú, ktorej kapacita už pre potreby seminára nestačila. Aj vďaka tejto technickej zmene sa môže seminár pýšiť rekordnou účasťou 170 ľudí. 
          Program prvého dňa bol zameraný najmä ochranu a výživu ovocných sadov a informatívne štatistické prednášky, zaujali tiež vystúpenia zástupcov firiem oboznamujúce o nových prípravkoch. Večer nasledoval tradičný spoločenský program tešiaci sa veľkej obľube – degustácia vína. Paralelne prebiehal vo vedľajšom salóniku aj tretí ročník degustácie domácich páleniek. Nakoľko seminár slúži popri informovaní aj na stretnutia ovocinárov a spoločný relax, využilo vo voľných chvíľach množstvo prítomných aj relaxačné možnosti hotela. Záver prvého dňa patril po vlaňajšom úspechu spoločnej zábave pri hudbe do skorých ranných hodín. 
          Druhý deň programu bol pre väčšinu prítomných jednoznačne atraktívnejší. Najväčšími lákadlami boli prednášky Ing. Ludvíka (perfektne spracované oboznámenie so systémom dotácií pre rok 2008), Ing. Blažeka a RNDr. Pultara. Ing. Blažek v VŠÚO Holovousy sa zameral na technológie pestovania čerešní a višní. Predstavil tiež pár nových perspektívnych odrôd, z ktorých najviac zaujala odroda Horka. Jej veľmi veľké plody a vysoké úrody ju predurčujú pre veľkovýrobné pestovanie, nevýhodou je však náchylnosť na praskanie plodov. RNDr. Pultar je ozdobou každého seminára na ktorom sa objaví. Jeho prednášky sú nekonečne dlhé, ale napriek tomu rovnako nekonečne pútavé a navyše vtipné. Rovnako tomu bolo aj teraz. Zameral sa na celý rad škodcov, prítomných oboznámil o aktuálnych prípravkoch účinkujúcich na daných škodcov, na rad prišli aj otázky prítomných. Výhodou je, že RNDr. Pultar chodí na tieto akcie väčšinou na dva dni a na večné otázky môže preto v kuloároch odpovedať dlho do noci a uspokojiť tak informácie chtivých ovocinárov. 

          Ing. Marián Komžík, Kohaplant, spol. s r.o. Levice