Pozor na nálepky!

Pozor na nálepky!

Marketingové balenie a úprava predávaného ovocia je dnes už nevyhnutnosťou. Výrobcovia a odbytové organizácie sa snažia upraviť tovar čo najpútavejšie, s cieľom osloviť čo najširšie spektrum zákazníkov. Obaly a marketingové úpravy však musia vyhovovať prísnym normám SR a EÚ, vrátane tých hygienických. Našej pozornosti neušla zdanlivá drobnosť – po odtrhnutí marketingovej nálepky z plodu jablka zostalo na jeho povrchu množstvo lepidla. Preto sme skúšobne otestovali pár plodov s rovnakými nálepkami. Výsledok bol vo všetkých prípadoch rovnaký – na každom plode ostalo množstvo lepidla rovnajúce sa 70-75% veľkosti nálepky. 

Nepochybujem o tom, že použité lepidlo je (snáď) zdraviu neškodlivé a predajcovia nám nechcú v žiadnom prípade ublížiť. Estetický efekt po odtrhnutí nálepky a zbytočná chémia navyše sú však skôr regresom ako lákadlom. Navyše, lepidlo sa z povrchu plodu dosť ťažko umýva. Preto by bolo asi vhodné prehodnotiť používané materiály, s cieľom eliminovať takéto prípady. Pretože, zdraviu síce možno neškodí, ale rozhodne ani nepomôže... 

Ing. Marián Komžík