Sortiment čerešní a višní

Sortiment čerešní a višní

Snahou dnešných šľachtiteľov, pestovateľov, záhradníckych škôlkárov je ponúknuť pre širokú pestovateľskú a najmä záhradkársku verejnosť takú odrody čerešní a višní, ktoré spĺňajú mnohé podmienky. Medzi takéto podmienky patria hlavne tieto: 

• prispôsobivosť k rôznym ekologickým podmienkam stanovišťa
• mrazuodolnosť až mrazuvzdornosť v dreve a v kvete
• zdravotný stav stromov plodov
• slabý vzrast, skorá a vysoká a konštantná rodivosť

V súčasnej Listine registrovaných odrôd existuje 14 odrôd čerešní a 9 odrôd višní, ktoré sú vhodné na rôzne stanovištia. V nasledujúcom rozdelení uvádzame delenie podľa najdôležitejších kritérií z hľadiska výberu odrôd pre rôzne pestovateľské podmienky (kurzívou uvádzame aj odrody, ktoré nie sú v LRO):

Odrody vhodné pre vyššie pestovateľské polohy:

- čerešne: Karešova, Gaštánka, Kordia, Těchlovan, Krupinská dudečka, Starking Hardy Giant, Winklerova skorá
- višne: Morela neskorá

Rozdelenie odrôd podľa citlivosti na mráz v čase kvitnutia:

• Veľmi citlivé čerešne: Rýchlica nemecká, Kordia, Burlat, Lyonská skorá, Germersdorfská,
višne: Korošská
• Stredne citlivé čerešne: Napoleonova, Butnerova kompakt, Vanda, Těchlovan, Karešova, Granát, Hedelfingerská, Winklerova skorá,
višne: Favorit, Újfehértói Furtos, Érdi Botermo, Vackova, Záhoráčka
• Odolné čerešne: Sam, Van, Vanda, Starking Hardy Giant, NY 1495, Čelovská tmavá chrupka
višne: Fanal, Morelenfeuer, Morela neskorá, Morsam, Samor, Meteor skorý, Rexelle, Sladkovišňa skorá

Rozdelenie odrôd podľa citlivosti na mráz v dreve:

• Citlivé čerešne: Kordia, Winklerova skorá
• Odolné, dosť odolné čerešne: Karešova, Kaštánka, Granát, Napoleonova, Hedelfingerská, Vanda, Starking Hardy Giant, NY 1495
višne: Morelenfeuer, Favorit, Rexelle

Rozdelenie odrôd podľa stupňa náchylnosti ku škodcom a iným chorobám ako je monilióza kôstkovín (Monilinia laxa), spôsobujúca moníliovú spálu kvetov a výhonkov:

• Relatívne odolné, až slabo náchylné:
čerešne: Granát, Kaštánka, Karešova, Těchlovan, Hedelfingerská, Napoleonova, Rýchlica nemecká
višne: v sortimente sa nenachádza višňa odolná proti nemoniliotickým chorobám.
• Stredne náchylné odrody
čerešne: Germersdorfská, Winklerova skorá
višne: Vackova, Záhoráčka
• Náchylné odrody
čerešne: Troprichterova, Kordia, Hedelfingerská
višňe: Korošská, Ostheimská, Záhoráčka
• Silne náchylné odrody
čerešne: Van
višne: Morela neskorá, Fanal, Morellenfeuer

Rozdelenie odrôd čerešní a višní podľa citlivosti na moniliózu plodov kôstkovín (Monilia laxa): 

• Citlivé:
čerešne: Rýchlica nemecká, Napoleonova, Van
višne: Morela neskorá, Érdi botermo, Fanal, Újfehértói furtos
• Menej citlivé:
višne: Favorit, Vackova, Záhoráčka
• Netrpia:
čerešne: Kaštánka
višne: Fanal, Morelenfeuer, Kelleris 14
Vo všeobecnosti možno povedať, že odrody, ktoré netrpia praskaním plodov, sú menej napádané moniliózou.

Rozdelenie odrôd náchylných na praskanie plodov: 

• Veľmi citlivé čerešne: Van, Rýchlica nemecká, Lambert Kompakt, Bing, Germersdorská
• Citlivé čerešne: Burlat, Těchlovan, Napoleonova, Hedelfingerská, Karešova, Winklerova skorá, Stella Kompakt, Troprichterova
• Nenáchylné na praskanie:

čerešne: Sam, Kordia, Vanda, Kaštánka, Vanda, Starking Hardy Giant, Spitze Braune, Sue,
višne: Fanal

Rozdelenie odrôd višní z hľadiska vyhoľovania: 

• vyhoľujú silne: Záhoráčka, Morela neskorá
• vyhoľujú menej: Fanal, Morelenfeuer, Meteor skorý, Korošská, Erdi botermo, Újfehétói furtos,
• nevyhoľujú: Favorit

Rozdelenie odrôd čerešní podľa dozrievania: 
Podľa obdobia dozrievania sú čerešne a višne zadelené do tzv. čerešňových týždňov. Prvý čerešňový týždeň začína dozrievaním odrody Rýchlica nemecká od konca mája do polovice júna podľa stanovišťa a končí odrodou Morela neskorá dozrievaním v 8. až 9. čerešňovom týždni (Bakša – Smatana, 1987).

Prvý čerešňový týždeň: Rýchlica nemecká, Winklerova skorá, Seneca, Rivan
Druhý čerešňový týždeň: Karešova, Kaštánka, Burlat, NY 1495
Tretí čerešňový týždeň: Spitze Braune, Zukunft, Bigarreau De Schrecken, Knauffs Schwarze
Štvrtý čerešňový týždeň: Granát, Sam, Vanda, Knauffs Schwarze, Troprichterova, Medňanská polochrupka, Vackova,
Piaty čerešňový týždeň:
Napoleonova, Van, Kordia, Těchlovan, Záhoráčka, Starking Hardy Giant, Spanische Knorpel, Stella Kompakt, Bing, Sue, Schneiderova,
Šiesty čerešňový týždeň:
Kordia, Hedelfingerská, Starking Hardy Giant, Vic, Germersdorfská,
Siedmy čerešňový týždeň: Fanal, Morellenfeuer, Rexelle, Kelleris 14, Hudson
Osmy čerešňový týždeň: Fanal, Morellenfeuer, Morela neskorá
Deviaty čerešňový týždeň: Morela neskorá 

Róbert Lipták - Ing. Mezey Ján
Katedra špeciálneho záhradníctva, FZKI – SPU Nitra