Jednoduchý zvislý kordón v tvare U – vhodný do záhradiek

Jednoduchý zvislý kordón v tvare U – vhodný do záhradiek

V dnešnom modernom svete ovocinárskej výroby sa kladie dôraz na málo prácne technológie kvôli čo najefektívnejšiemu využitiu miesta, pracovných síl, finančných prostriedkov a času. Je to logické, pretože človek v súčasnom uponáhľanom svete chce z minima vyťažiť maximum.

Prakticky vo všetkých výsadbách vo veľkovýrobe vídame sady vysadené v tvare štíhleho vretena a už aj v záhradkách prevláda tento trend, pretože je mimoriadne efektívny, výhodný, a málo prácny. Nie, nie je to na škodu, len záhradkári už časom zabúdajú na obrovsky širokú a tvarovo nevyčerpateľnú paletu tvarovaných ovocných stromov, kordónov a palmiet. Ľudská fantázia je nevyčerpateľná a prírodný materiál v podobe ovocného štepenca je veľmi vhodnou kombináciou na spojenie príjemného s užitočným.

Veľmi zaujímavým a relatívne málo prácnym je jednoduchý zvislý kordón v tvare U. Patrí medzi umelé tvary korún s plošným rozmiestnením v zvislej rovine. Je to najjednoduchší tvar plošnej koruny. Tieto kordóny pozostávajú z jedného konára, na ktorom sú rozmiestnené obrastové konáriky a letorasty. Tento tvar je náročný na prácu, čas a vyžaduje aj jednoduchú oporu. Je preto priam ideálnym tvarom pre menšie záhradky. Navyše má okrem svojej okrasnej funkcie aj úžitkovú, keď na ňom dozrievajú chutné a nádherne vyfarbené plody, slúži aj ako plot, resp. bariéra proti zvedavým očiam susedov a okoloidúcich a upúta svojim nevšedným, jednoduchým, elegantným a nenáročným vzhľadom, ktorý svedčí o dobrom estetickom vkuse svojho majiteľa.

Celkovú výšku volíme podľa nášho vkusu, ale odporúčame ju do výšky 2,0m (2,2 m). Je to ešte výška, keď tvar dokážeme relatívne pohodlne ošetriť aj zo zeme. V závislosti od tohto volíme aj opornú konštrukciu, ktorá je v našom prípade jeden oporný kolík a drôtenka s tromi drôtmi vo výške 0,4m, (začiatok ramien, resp. koniec kmienka), 1,2m a 2,0m.

Kordón  začíname tvarovať z jednoročného očkovanca. Tento zrežeme po vysadení vo výške založenia ramien a to je v tomto prípade 0,4 m nad zemou. Z vyrastajúcich letorastov  ponecháme dva, ktoré nasmerujeme vodorovne, každý opačným smerom a priviažeme k drôtenke. Ak výhonky dosiahnu želanú dĺžku, ohnú sa smerom nahor a priviažu sa čo v najzvislejšej polohe a ďalej sa pestujú už len v zvislom smere.

Tvar dosiahne konečnú výšku približne v 3.-4. roku v závislosti od podpníka. Po dosiahnutí konečnej výšky vrcholky jednoducho odstránime, resp. zaštipneme. Bočný obrast ošetrujeme hlavne v lete (letný rez). Všetky bočné konáriky zaštipneme  za 6.-8. listom v júni alebo v júli. Zvislo rastúce výhonky odstránime, pretože by mohli prebrať dominanciu nad „stredníkmi“. Letorasty, ktoré vyrastajú na rodivých konárikoch sa odrezávajú nad prvým listom. Ostávajú teda dlhé 3-5 cm. Ak sme niektoré výhonky neodstránili v lete, spravíme tak v zime.

Veľmi dôležité je zabrániť narušeniu rovnováhy vo vývine oboch ramien. Ak vidíme, že niektoré z ramien je vyššie ako to druhé, jednoducho ho skrátime na úroveň toho prvého.

Odporúčame vysadiť viac takýchto stromčekov a vytvoriť tak ovocný plot. Jednotlivé stromčeky sadíme od seba v závislosti od šírky ramien. Odporúčame však dĺžku jedného ramena 0,3m. (teda šírka je 0,6m pre celý tvar) Pri takejto vzdialenosti sadíme stromčeky od seba na 1,2m. Aby bola výsadba skutočne homogénna a efektná medzi susednými ramenami vznikne pri takomto spone medzera 0,6m.

Na tvarovanie takýchto kordónov sa najlepšie jablone, aj keď v tomto prípade by som volil hrušku, pretože tu sa môže naplno uplatniť jej apikálna dominancia a množstvo krátkeho rodivého obrastu, ktoré hruška produkuje. Môžeme však skúsiť aj iné ovocné druhy a trošku sa zahrať na experimentátorov.

Ako podpníky volíme pri jabloniach slabo rastúce M9, J-TE-E, F, G alebo stredne silno rastúce M26, M4, M7 alebo MM 106.

Čo sa týka ostatných agrotechnických úkonov, ako aj chemického ošetrenia, nelíšia sa od pestovania „normálnych“ tvarov.

Dúfam, že Vás príspevok trochu stimuloval a počas prechádzok (nielen nitrianskym Čermáňom, kde som stromy v tomto tvare „objavil“ a inšpirovali ma k napísaniu tohto článku) sa budeme častejšie stretávať s takýmito nádhernými a pritom jednoduchými tvarmi ovocných drevín, v ktorých sa odzrkadľuje naša láska k stromom a prírode.

Ing. Ján Mezey, PhD., KOVaV-FZKI-SPU Nitra