Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Predjarné a jarné práce vo vinohrade

Predjarné a jarné práce vo vinohrade

Blíži sa mesiac marec, kedy je vhodné ukončenie skorých jarných prác ako sú hnojenie organickými a základnými priemyselnými hnojivami a aj rôznymi rekonštrukčnými prácami vo vinici. Nastáva čas keď vinohradník vykonáva jednu z najdôležitejších prác pre dosiahnutie kvalitnej úrody vo vinici a tou je bezprostredne rez viniča. Ak sme v zimných mesiacoch vykonali predbežný rez viniča už v marci, je potrebné vykonať opravný rez viniča. Pre vinič končí obdobie vegetačného pokoja a s postupným otepľovaním sa pôdy nastáva prvá fáza vegetácie, ktorá sa prejavuje slzením krov. To je spôsobené prehriatím sa pôdy a zároveň aj koreňovej sústavy čo má za následok prúdenie miazgy do viničového kra. Pri vykonávaní rezu viniča v tomto období vyteká z rezných rán miazga. Slzenie viniča začína koncom marca (niekedy až začiatkom apríla), trvá jeden až tri týždne a končí pučaním krov. Do tohto obdobia je vhodné ukončiť rez viniča. Neskorý rez môže mať za následok kvôli silnému výtoku miazgy oslabenie krov a tak môže spôsobiť vymáčanie púčikov na čapíkoch do takej miery, že vôbec nevypučia. Po ukončení rezu vo vinohrade a odstránení vyničia upravíme drôtenkové vedenie, napneme drôty z ktorých odstránime zvyšky zachyteného dreva po reze. Pri dostatočnom nasýtení viniča miazgou prikročíme k ohýbaniu a samotnému vyväzovaniu starého i rodivého dreva. Pri viazaní najskôr upevníme kmene, kordónové ramená  a potom ťažne a poloťažne do žiadaného tvaru. Na viazanie starého dreva použijeme pružný materiál, ktorý sa nezarezáva do hrubnúceho dreva. Ťažne a poloťažne vyväzujeme po skončení zimných mrazov, kedy je vlhký vzduch a ťažne sú vlhké, vďaka čomu sa ľahko ohýbajú a dajú sa ľahko tvarovať. Za slnečného a suchého počasia sa ťažne ľahko lámu, preto sa týmto termínom treba vyvarovať. Práce spojené s viazaním viniča treba ukončiť pred začiatkom pučania krov. Oneskorené vyväzovanie by mohlo mať za následok poškodenie a vylomenie mladých púčikov. Ďalej zlikvidujeme odrezané viničné výhony, všetky zvyšky starého dreva, ktoré z vinice následne vynášame a likvidujeme. V mladých vinohradoch ako aj na podsadených viničových kroch je čas na odstránenie nepotrebných rosných korienkov. Ak sa rosné korienky neodstránia včas a zosilnejú, prevezmú funkciu hlavných koreňov ktoré neskôr aj s koreňovým kmeňom zakrpatejú a postupne odumrú. Tento proces sa nazýva spravokorenenie odrody a má za následok odumretie celého viničového kra. Korene priamo rozrastené pod povrchom pôdy sú prekážkou pri jej hlbokom kyprení, v suchom období vysychajú a v zime počas tuhých mrazov vymŕzajú. Po ukončení týchto prác zároveň začíname jarnú kultiváciu pôdy, ktorá je dôležitá z hľadiska dostatku vody pre vinič, ako aj udržanie dobrej štruktúry a kyprej hornej vrstvy pôdy a samozrejme slúži aj na odstránenie nežiaducich burín z porastu. Zároveň môžeme vinič prihnojiť ľahko rozpustnými dusíkatými hnojivami čo má za následok zväčšenie strapcov a zvýšenie celkovej úrody hrozna. Taktiež je nevyhnutné vykonať chemickú ochranu proti prezimujúcim škodcom viniča a proti akarinóze a erinóze. Chemické ošetrenie proti týmto dvom chorobám treba vykonať v termíne tesne pred pučaním viniča.

Toto je stručný popisjarných prác vo vinohrade až do vyrašenia prvých zelených púčikov.

Juraj Molda, Radava
(Sady a vinice 2/2008)