Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Ovocinárske dni v Hradci Králové 2008

Ovocinárske dni v Hradci Králové 2008

V dňoch 15. a 16. januára 2008 sa v Kultúrnom centre Aldis v Hradci Králové konali pod záštitou Ovocinárskej únie ČR a VŠÚO Holovousy Tradičné ovocinárske dni. Na seminári sa zišlo do 400 ovocinárov z Čiech, Moravy a Slovenska, ktorí využili túto pravidelnú možnosť načerpať nové informácie, vedomosti a stretnúť známych či obchodných partnerov. Z prvého dňa nabitého prednáškami zaujala najmä prednáška tajomníka Ovocinárskej únie ČR Ing. Martina Ludvíka, kde uviedol prítomných do obrazu ohľadne integrovaných systémov, ktoré sú podľa odborníkov a vývoja svetových trendov jedinou štandardnou cestou produkcie ovocia do budúcnosti. Jedným z vrcholov dňa bola určite aj očakávaná prednáška Erica van der Hoeffa z Holandska venujúca sa téme výživy jabloní. Mňa osobne však paradoxne, pravdupovediac, nejako zvlášť nenadchla. Myslím, že aj v našich krajinách by sme našli odborníkov, ktorí by ju odprezentovali minimálne rovnako dobre a najmä priamejšie a zrozumiteľnejšie. Program tentoraz organizátori popri bežných prednáškach a firemných blokoch spestrili aj dvoma tematickými blokmi. Prvý deň to bol blok agroenviromentálnych opatrení zameraný na integrovanú produkciu, blok druhého dňa sa venoval ochrane rastlín. Z programu druhého dňa zaujali najmä prednášky Ing. Dobiáša a Ing. Veverkovej v ktorej oboznámili publikum s reformou spoločnej organizácie trhu s ovocím a prednáška Ing. Blažeka ohľadne nových perspektívnych odrôd jabloní zo zahraničia. Pri tejto prednáške sme my, zástupcovia slovenskej ovocinárskej verejnosti, mohli iba ticho závidieť skvelé fungovanie výskumu v Českej republike, ktorej výsledkom sú práve aj takéto prezentácie. Z popoludňajšieho programu ma zaujalo tiež krátke vystúpenie Ing. Kostova z firmy Yara, v ktorom predstavil prítomným veľmi príjemnú publikáciu o výžive jadrovín, ktorú ich firma vydala a ktorú každý účastník seminára pri prezentácii obdržal.


Ing. Marián Komžík