KUČERAVOSŤ BROSKÝŇ

KUČERAVOSŤ BROSKÝŇ

KUČERAVOSŤ BROSKÝŇ, spôsobená hubou Taphrina deformans, je najzávažnejšie ochorenie broskýň. Každoročne spôsobuje veľké škody v záhradách aj v produkčných sadoch. Zle ošetrené rastliny zastavujú vývin, deformujú sa im listy aj konáre, kondícia sa oslabuje, úroda sa znižuje alebo nie je vôbec, ... Často vedie toto napadnutie až k uhynutiu rastlín. Šírenie podporuje daždivé počasie pred a po pučaní.

Presný termín na ošetrenie sa všeobecne pre celé Slovensko určiť nedá, nakoľko je priamo závislý od oblasti, v ktorej sa dané stromy nachádzajú a preto je v rozdielnych regiónoch odlišný. Najvhodnejším jarným termínom na ochranu proti tejto chorobe je obdobie nalievania púčikov. Je to obdobie od začiatku zväčšovania sa púčikov až po tzv. myšie uško (pozor! v období myšieho uška je už neskoro a postrek je neúčinný, preto ho treba vykonať ešte pred tým!) a trvá približne 10 - 14 dní. Postrek možno vykonať tiež v jesenno období po opade listov.

Vhodné sú sírnaté a meďnaté prípravky ako sú napr. Kuprikol 50 (0,6%), Syllit 65 (0,1-0,2%), Efuzin 500 SC (0,25%), Cuprocaffaro (0,6%), Cuproxat SC (0,7%), Delan SC 750 (0,1%), Sulka K (5%) a i. Dôležitý je dôkladný postrek, tzv. "omytie" rastlín, aby sa postreková kvapalina dostala do každého púčika. V prípade daždivého počasie v dobe pučanie je vhodné najneskôr do obdobia kvitnutia postrek zopakovať. V tomto termíne môžete použiť iba organické fungicídy, ako napr. Efuzin 500SC či Syllit 65.