Novinky a trendy v pestovaní jabĺk (2004)

Novinky a trendy v pestovaní jabĺk (2004)

Súčasná poľnohospodárska veľkovýroba prešla za posledné roky značnými zmenami. Tie sa dotkli každej oblasti poľnohospodárstva, ovocinárstvo nevynímajúc.  Nástup trhového systému zmenil radikálne dovtedajší spôsob marketingu. Silná zahraničná konkurencia a nástup obchodných reťazcov sa stali hybnou pákou zmien v dovtedajšom systéme a prinútil pestovateľov podniknúť zásadné kroky.

Jedným z nich je určite vytvorenie odbytových organizácií výrobcov, ktorých cieľom je v prvom rade spoločná marketingová stratégia zaručujúca pevné etablovanie sa na trhu. Samotné združenie však ešte nezaručuje konkurencieschopnosť. Z krajín Európy s veľkou produkciou ovocia sa dovážajú veľké množstvá jabĺk za dampingové ceny, s jasným cieľom ovládnuť trh. Týmto cenám naši pestovatelia nedokážu konkurovať. Preto sa v dnešnej dobe stávajú hlavnými konkurenčnými nástrojmi popri cene kvalita, servis, marketingová úprava, spoľahlivosť a pružnosť v obchodovaní.

Cieľ dosiahnuť čo najväčší počet plodov prvej akosti a súčasne udržať vysokú kvalitu plodov až do momentu ich doručenia na trh prináša so sebou zmenu systému pestovania. Drvivá väčšina nových jabloňových sadov je pestovaná v nižších intenzívnych tvaroch s veľkým množstvom jedincov na jednotku plochy. Všetky práce sú vykonávané zo zeme, čo vysoko zefektívňuje prácu a umožňuje detailnejší prístup k vykonávaným operáciam. Jednou z najdôležitejších operácií je prebierka plodov. Spolu so závlahou, dôslednou ochranou a tvarovaním je nosným bodom dosiahnutia vysokej kvality.

Rovnako dôležitá vec je i výber odrôd. Vo svete existujú tisíce odrôd jabloní, u nás sa ich bežne pestuje okolo sto, z toho je však iba pár nosných. Súčasný konzument pri výbere nehľadí iba na vzhľad, cenu, kvalitu a marketingovú úpravu, svoju pozornosť upriamuje aj na chuť plodov, možnosť skladovania, technologickej úpravy /sušenie, muštovanie, kompótovanie a pod./, zdravotnú nezávadnosť plodov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že každá odroda si nájde svojho konzumenta. Pestovateľ však vie, že pri zakladaní sadu musí prihliadať aj na dlhodobú perspektívu odbytu danej odrody.

V posledných dvadsiatich rokoch sa práve vďaka tomu pomaly vytratili z veľkovýroby odrody ako Starkrimson, Ontario, Boskoopske, Zvonkové, Spartan, Melrose, Gloster. Boli nahradené novými odrodami, ktoré si postupne nachádzajú svoje miesto vo veľkovýrobe, v záhradách i na trhu. Zo starších odrôd majú a stále si zachovávajú svoje miesto na trhu napríklad odrody Golden Delicious, Jonagold, Idared, Šampion, Rubín. Vyznačujú sa vysokými a stabilnými úrodami, dobrou chuťou a atraktívnym vzhľadom plodov a stabilným miestom na trhu.

Novšie odrody si svoje miesto u zákazníkov nachádzajú ťažko a pomerne zdĺhavo. Najmä konzervatívni zákazníci majú predsudky z nepoznaného. Urýchliť ich etabláciu sa dá práve dobrým a cieleným marketingom. Konečnú selekciu ich vhodnosti pre daný trh však urobí až konečný zákazník. Spomeňme preto iba tie novšie odrody, ktoré si už svoje miesto na našom trhu našli a predpokladá sa ich perspektíva aj do budúcnosti.

Gala – jesenná odroda vynikajúcej chuti. Vyznačuje sa atraktívnym vzhľadom, vo svete sa pestuje množstvo jej klonov /Must, Galaxy, Schinga, Royal,.../. Nakoľko má sklon k tvorbe menších plodov vyžaduje nevyhnutne prebierku plodov.

Braeburn – zimná odroda pôvodom z Nového Zélandu. Jej prednosťou je vysoká úrodnosť, výborná chuť plodov a dlhé skladovacie obdobie.

Fuji – japonská odroda vynikajúcej chuti. Mnohí ju pokladajú za najchutnejšiu odrodu súčasného sortimentu. Pestuje sa množstvo jej klonov, z ktorých sa ako najperspektívnejší javí Kiku 8. Výhodou je tiež možnosť jej veľmi dlhého skladovania.

Pinova – zimná odroda pôvodom z Nemecka. Jej výhodou je veľmi dobrá chuť plodov, vysoká úrodnosť, stredná odolnosť proti hubovým chorobám a najmä atraktívna oranžovo-červená farba plodov.

Granny Smith – neskorá zimná odroda atraktívnej sýto zelenej farby. Je vysoko úrodná, chuť plodov je veľmi dobrá, vyznačuje sa dlhým skladovacím obdobím.

Jonagored – zimná odroda. Vznikla ako červená púčiková mutácia odrody Jonagold, s ktorou je silne podobná. Vytvára veľmi veľké plody atraktívnej červenej farby a vynikajúcej chuti. Vykazuje tiež strednú odolnosť proti hubovým chorobám. Úrody sú vysoké a pravidelné.

Topaz – zimná stolová odroda ktorej hlavnou prednosťou je rezistencia proti chrastavitosti jabloní. Ďalšími prednosťami sú chuť plodov, odolnosť plodov proti otlačeniu a plastickosť, čiže vhodnosť do všetkých pestovateľských oblastí.

Rubinola – zimná stolová odroda, rezistentná proti chrastavitosti jabloní. Vyniká atraktívnou červenou farbou plodov a výbornou chuťou. Je vhodná aj pre vyššie pestovateľské oblasti. Pri intenzívnom pestovaní sa doporučuje používať slaborastúce podpníky.

V posledných rokoch sa rozmohol trend pestovania jabloní s integrovanou ochranou ako aj ekologických sadov. Pre tento účel sú vhodné najmä odrody rezistentné proti chrastavitosti jabloní, ktorá je najzávažnejšou chorobou jabloní. V slovenských výsadbách sa nachádza množstvo takýchto odrôd, v hektárových číslach sú to najmä odrody Topaz, Rubinola, Selena, Rosana, Melodie, Florina, Rajka, Angold, TSR, Otava a Prima. Platí pre ne však rovnaké pravidlo ako u konvenčných odrôd, t.j. že máloktorá z nich sa „uchytí“ a nájde si natrvalo svoje miesto na trhu.

Ako najperspektívnejšie z nich sa jednoznačne ukázali odrody Topaz a Rubinola. V západnej Európe sa ekologická produkcia predáva za podstatne vyššie ceny ako produkcia zo sadov s klasickou ochranou. U nás sa, žiaľ, spotrebiteľ riadi predovšetkým cenou. So stúpajúcou životnou úrovňou sa však predpokladá zmena aj v pohľade našich spotrebiteľov a rozlišovanie kvality a ekologickej nezávadnosti sa tým dostane na európsku úroveň.

Ing. Marián Komžík