Pestovanie čučoriedok hrobčekovým systémom

Pestovanie čučoriedok hrobčekovým systémom

 

cucoriedky-pestovanie_02


O čučoriedkach sa už v dnešnej dobe môžeme dočítat kdekoľvek. Stali sa obľúbenou ovocninou, atraktívnou hlavne pre vynikajúcu chuť plodov. Pre ich pestovanie je však potrebné vysokokyslé prostredie, ktorého podmienky spĺňa svojím zložením vrchovisková rašelina. Zakúpením tohoto pre čučoriedky ideálneho substrátu sa však zvyšujú náklady na výsadbu. Je preto logická snaha pestovateľov o zabezpečenie lacnejšieho variantu, t.j. ekvivalentnej náhrady rašeliny s rovnakými (resp. podobnými) vlastnosťami a s nižšou cenou.

cucoriedky-pestovanie_03

Využit na tento účel sa dá v podstate akýkolvek rastlinný materiál, ktorý po svojom rozklade vytvára kyslé prostredie. V záhradách sa bežne využíva kombinácia pilín, lesnej hrabanky, drvenej kôry, indiferentného piesku a dobre rozloženého záhradného kompostu. Táto zmes samozrejme nikdy nenahradí rašelinu, vytvára však prostredie blízke ideálu, čo umožnuje rastlinám zdravo sa vyvíjat a pestovateľom dopestovať si toto atraktívne ovocie v provizórnych podmienkach.
Na založenie väčších výsadieb je vhodné využit hrobčekový systém. Jeho hlavnými výhodami sú nenáročnost, jednoduchá údržba a pomerne nízke náklady na založenie.

Postup výsadby:

Vo vytýčených pásoch sa vyorie asi 50 cm hlboká brázda. Je to zásadný rozdiel oproti klasickým rašelinovým výsadbám, kde sa musí vykopať podstatne väcší rigol. V tomto však rastliny potom rastú celý život, čo je další rozdiel oproti hrobčekovému systému. Brázda sa celá vyplní pilinami, ktoré sú oproti rašeline veľmi lacné, drevárske a drevospracujúce podniky ich majú vlastne ako odpad. Treba myslieť na to, že piliny sú nakyprené a časom uľahnú a preto brázdy pilinami aj navýšime. Ako prídavok do nich sa môže dať lesná hrabanka, vrchovisková rašelina, riečny piesok, prípadne kôra. Základ však tvoria piliny. Po uľahnutí začneme s výsadbou rastlín. Tieto sadíme do sponu 0,75 - 1m x 2,5 - 3,5 m.

cucoriedky-pestovanie_04 cucoriedky-pestovanie_05

Vzdialenosť v rade určíme podľa odrody. Silnejšie rastúce odrody ako "Bluecrop", "Duke", "Blueray" sadíme ďalej od seba, nižšie kompaktnejšie odrody ako "Northland", "Bluegold", "Bluetta" sadíme hustejšie. Nakoľko čučoriedky sa dodávajú v kontajneroch, samotná výsadba je veľmi jednoduchá. Rastliny riadne zavlažíme. V jarnom období začína vegetácia a rastliny začnú rást. Prihnojujeme zásadne kyslými hnojivami bez obsahu vápnika.

Začiatkom leta je potrebné vykonať dôležitý krok, na ktorom je založená hrobčeková výsadba. Rastliny, ktoré medzitým podrástli, opät nakopcujeme pilinami a to do výšky približne 30 cm. Doplníme nimi stratu pilín, ktoré medzičasom uľahli a tiež tých, ktoré sa rozložili alebo ich vo forme živín spotrebovali rastliny. Kopcovanie opakujeme každý rok, v prípade potreby aj viac krát. Stále musí byť vytvorený nad zemou hrobček. Tento postupne rastliny prekorenia hlavnou masou koreňového systému. Pôvodné korene, ktoré boli vysadené do prvotnej výsadbovej ryhy strácajú svoj význam a postupne zakrpatievajú. Prekorenený hrobček je teda výsledným efektom tohoto spôsobu.

Hlavnou výhodou je eliminácia agresívneho pôsobenia látok z okolitej pôdy z bočných strán jamy, ku ktorému dochádza pri konvenčnom záhradkárskom pestovaní, na minimum. Tu aby sme zabránili tomuto efektu sa jama vypĺňa izolačnou vrstvou vo forme fólie, resp. betónových skruží, starých plastových sudov a podobne. Práca s tým je oveľa pracnejšia a nákladnejšia ako pri hrobčekovom systéme. Pri hrobčekovom systéme ostáva iba negatívne pôsobenie zo spodnej strany jamy /resp.hrobčeka/, ktoré však nie je také agresívne a je ho možné eliminovat pomocou závlahy a používaním kyslých hnojív.

Daľšou výhodou je možnosť pestovania i na menej kvalitných, tažkých a kamenistých pôdach, nakoľko prvotná plytká ryha slúži iba na zakorenenie a v daľších rokoch sa rastliny pestujú prakticky nad povrchom pôdy. V prípade premokrenia pôdy nie sú rastliny priamo v zaplavenej zóne, čím sa vyhnú tiež vplyvom zamokrenia. V prípade nedostatku vody sa rastliny zavlažujú /vhodné je pri väčšej výsadbe vybudovanie kvapkovej závlahy/. Voda je hospodárne využitá, nakoľko sa aplikuje priamo do hrobčeka, kde je jej veľká čast viazaná organickými látkami, ktoré tvoria pestovateľský substrát. Nezanedbateľné je tiež ekonomické hľadisko, vyplývajúce z nákladov na založenie a udržovanie tohoto typu výsadby.

cucoriedky-pestovanie_01


Hrobčekový systém svojimi praktickými a ekonomickými výhodami umožnuje takmer každému záhradkárovi dopestovať si toto atraktívne ovocie. Zostáva len dúfať, že aj tieto informácie napomôžu k väčšiemu rozšíreniu týchto nedocenených rastlín.

Ing. Marián Komžík